آرشیو اخبار
پژوهشگر برتر ارتوپدی از بیمارستان شفایحیاییان برگزیده شد
1403/03/26
پژوهشگر برتر ارتوپدی از بیمارستان شفایحیاییان برگزیده شد
در کنگره مشترک ارتوپدی سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی از دکتر جمشیدی به عنوان پژوهشگر برتر تقدیر به عمل آمد.
انتخاب استاد مرکز آموزشی درمانی شفایحیاییان به ‌عنوان استاد برتر کشوری
1403/02/13
انتخاب استاد مرکز آموزشی درمانی شفایحیاییان به ‌عنوان استاد برتر کشوری
انتخاب دکتر خدامراد جمشیدی به عنوان استاد نمونه کشوری در حوزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
Template settings