آرشیو اخبار
مراسم بزرگداشت روز جهانی تصویر برداری و رادیولوژی برگزار شد
1401/08/19
مراسم بزرگداشت روز جهانی تصویر برداری و رادیولوژی برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز جهانی تصویر برداری و رادیولوژی در این بیمارستان برگزار گردید.
تکریم و معارفه مدیر پرستاری بیمارستان شفایحیاییان
1401/03/09
تکریم و معارفه مدیر پرستاری بیمارستان شفایحیاییان
تکریم و معارفه مدیر پرستاری بیمارستان شفایحیاییان برگزار شد.
Template settings