بیانیه رسالت (MISSION)

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان به عنوان شناخته  شده ترین مرکز ارتوپدی و توانبخشی در سطح استان تهران و کشور، ضمن آموزش و پژوهش، مطلوبترین خدمات تشخیصی درمانی را به بیماران دچار آسیب های ارتوپدیک و بیماری های سیستم اسکلتی عضلاتی ارائه می نماید. رسالت اصلی بیمارستان ارتقاء مستمر کیفیت با بهره گیری از کادر پزشکی متبحر و فناوری های علمی و به روز دنیا می باشد.

 

چشم انداز  (VISION)

با عزمی استوار  بر‌انیم تا برترین مرکز تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی در منطقه مدیترانه شرقی باشیم.

Template settings