• 1402/10/10 - 12:26
  • - تعداد بازدید: 358
  • - تعداد بازدید کنندگان: 308
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
آزمون جامع اعتباربخشی در بیمارستان شفایحیاییان برگزار شد.

آزمون جامع اعتباربخشی در بیمارستان شفایحیاییان برگزار شد.

321403.mp3 آزمون جامع اعتباربخشی در بیمارستان شفایحیاییان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شفایحیاییان آزمون جامع اعتبار بخشی با حضور و نظارت دکتر شاکری رئیس و دکتر ابوترابی مدیر بیمارستان برای کلیه رسته های شغلی درمانی و غیردرمانی برگزار شد.

محتوای آموزشی این آزمون براساس کتاب ویرایش پنجم استانداردهای اعتباربخشی و جزوات آموزشی ارائه شده توسط مسئولین مربوطه تهیه و تدوین شد و جهت مطالعه دراختیار پرسنل قرار گرفت و پس تعیین مهلت مقرر آزمون برگزار گردید.

شایان ذکر میباشد با توجه تصمیمات اخذ شده مقرر گردید به 5 نفر از نفرات برتر جوایز 20،000،000 ریالی اهدا گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار داخلی,[اخبار مرکز]
  • کد خبر : 321403
:
کلیدواژه ها
هادی احسنی ثمرین
خبرنگار

هادی احسنی ثمرین

تصاویر

Template settings